Plakat w formacie A4 przeznaczony do promowania kursów na instruktora sportu organizowanych przez szkołę PROTOTO.

Plakat w formacie A3 przygotowany jako promocja dni otwartych w gospodarstwie Sznajderów - Dolina Baryczy.

Rollup przygotowany na zlecenie Fundacji Radość Codzienności.

Dwustronna ulotka w formacie DL, wykonana na festiwal "Europa na Widelcu 2017".

Ebook pozwalający na przeglądanie publikacji pt. „Jak tworzyć wspólnie formy zamieszkiwania dla seniorów w Szwecji – Przewodnik”

Logotyp symbolizujący wachlarz możliwości jakie mamy, by chronić nasze środowisko.

Logotyp stworzony dla akcji Na Księżu, czyli międzypokoleniowa strona internetowa.

Rollup dla projektu Erasmus+ "Rozwój kompetencji - motorem zmiany".

Logotyp w formie mapy z zaznaczoną drogą do celu, co symbolizuje przewodnik.

Logotyp w skali szarości, który odzwierciedla filozofię fundacji.