volunteer

Już jako licealista zacząłem udzielać się w różnego rodzaju akcjach i organizacjach. Moją przygodę z wolontariatem rozpocząłem od Wrocławskiego Centrum Seniora, gdzie podczas wakacji twozyłem grafiki i plakaty na stronę internetową, a także prowadziłem zajęcia komputerowe dla Seniorów. Po wakacjach jeszcze przez kilka miesięcy pojawiałem się w WCS’ie i okazjonalnie pomagałem w kilku wydarzeniach.

Moje kolejne działania wolontariackie były związane z Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, a dokładnie to z akcją „Aktywny Senior” i „Babie Lato we Wrocławiu” w ramach których prowadziłem szkolenia z obsługi komputerów dla osób powyżej 60 roku życia. Zajęcia te pozwoliły mi na doskonalenie swojego warsztatu trenerskiego i pokazały w jaki sposób przekazywać informacje o nowych technologiach osobom zupełnie nie obeznanym z techniką.

Kolejne lata spędziłem pracując jako wolontariusz w fundacji „Umbrella”, „Aktywny Senior” oraz pomagając takim fundacją jak „Wspólnym Krokiem”, „U Źródeł” oraz stowarzyszeniom takim jak „Pomysł na życie” i „Popowiczanie”. W fundacjach i stowarzyszeniach zajmowałem się głównie prowadzeniem stron internetowych, szkoleniem z obsługi pakietów biurowych. Tworzyłem również papiery firmowe, loga i grafiki promocyjne.

Jako wolontariusz pracowałem przy wszystkich edycjach „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu” zarówno po stronie organizatorów, gdzie zajmowałem się obsługą sprzętu, organizacją zajęć i logistyką, ale także jako wykładowca i trener podczas zajęć z dziećmi oraz młodzieżą. Podczas festiwalu poznałem wiele osób, fundacji i firm chcących promować ideę wolontariatu, a także cyfryzację Seniorów.

Od 2012 roku jestem jednym z Latarników „Polski Cyfrowej Równych Szans”, gdzie zajmuje się przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. W roku 2013 za swoją pracę zostałem wyróżniony na zjeździe Latarników w Olsztynie. Dzięki temu otrzymałem od firmy „Orange S.A.” tablet oraz bezpłatny dostęp do internetu, co pozwoliło mi dotrzeć do jeszcze większej ilość osób wykluczonych cyfrowo.

W roku 2014 na Gali Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu zostałem wyróżniony w kategorii „Wolontariusz roku 2014. Było to swoiste podsumowanie mojej dotychczasowej pracy na rzecz wielu fundacji oraz niezliczonej liczby osób, z którymi do tej pory współpracowałem.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy brałem udział we „Wrocławskich Spotkaniach Cyfrowych”, gdzie opowiadałem nie tylko o korzyściach świata cyfrowego, ale także starałem się pokazać zagrożenia jakie ze sobą niesie. Pokazywałem sposoby radzenia sobie z oszustami oraz wyjaśniałem jak chronić swoje dane osobowe oraz pieniądze np. podczas zakupów przez internet.

Po więcej informacji o moich działaniach zapraszam do mojego CV.