Strona projektu „Rozwój kompetencji – motorem zmiany”

erasmus--01

Jednym z założeń projektu „Rozwój kompetencji – motorem zmiany” było stworzenie platformy do komunikacji i wymiany myśli pomiędzy uczestnikami, instruktorami, a koordynatorami. Dodatkowo platforma ta została tak pomyślana, by integrować informacje zawarte we wpisach z informacjami pojawiającymi się na Facebook’u.

W projekcie wykorzystałem system WordPress, co pozwoliło na ułatwienie procesu dodawania treści do platformy i znacznie przyspieszyło proces nauki korzystania z nowej technologii jaką jest komunikacja sieciowa.

Przejdź do strony: www.erasmusplus.f-as.pl